פעמים גיליון 118

פעמים גיליון 118

פעמים גיליון 118

המאה העשרים

תוכן

  • הפעם בפעמים
  • בתי קולנוע באסתאנבול בבעלותם ובניהולם של יהודים, 1908 – 1945
  • יהדות משהד מארץ גזֵרה לארץ הגירה: דת, מסורת וזהות קהילתית בין יציבות לשינוי
  • משנתה הלשונית של לאורה פאפו, בוכוריטה,בהקשרה ההיסטורי והחברתי
  • ספרים-סיקורות
שנת הוצאה: תשס"ט / 2009
מספר עמודים: 184
מק"ט: 3318
דילוג לתוכן