פעמים גיליון 124

פעמים גיליון 124

פעמים גיליון 124

ספרד: דימויים ומציאות

תוכן

  • החולי הרע: הצרעת בפרשנות היהודית בקטלוניה במאה השלוש עשרה
  • בין מתירנות לזנות? הערה לספרו של ירון הראל
  • יומן המסע למזרח של יוסף אבן כספי )שלא נכתב(: דימויים ואוריינטליזם
  • חקר רבני בבל וסוריה לנוכח האתגר הפוסט–מודרני: על ספרו של ירון הראל
  • מחקר חדשני על הדנמה: על ספרו של רפעת נ' באלי
  • על השימוש של אבנר מבורגוס בבראשית רבה לר' משה הדרשן
  • ציורי לשון בשירת ר' שמעון בר צמח דוראן
  • פטרוס הנוצרי ומשה היהודי מתווכחים . על האמונה הנכונה: על מהדורת רזניק של הדיאלוג
  • הפעם בפעמים
שנת הוצאה: תש"ע / 2010
מספר עמודים: 169
מק"ט: 3324
דילוג לתוכן