פעמים גיליון 13

פעמים גיליון 13

פעמים גיליון 13

תוכן

  • מבוא
  • הספרות של יהודי פרס
  • ספרות יהודי-ההר של קאווקאז
  • היצירה הספרותית של יהודי כורדיסתאן לתחומיה
  • קראנגאנור, יוסף רבן וצ'ראמאן פרומאל – על התימה בדבר מוצאם של יהודי קוצ'ין, על-פי
  • ר' ישראל נג'ארה והתחדשות השירה העברית במזרח לאחר גירוש ספרד
  • לתולדות שיר-האזור העברי במזרח
  • מחקר מסכם על יהודי קאיפנג, סין
דילוג לתוכן