פעמים גיליון 134-133

פעמים גיליון 134-133

פעמים גיליון 134-133

ספרות / הגות / מאגיה

תוכן

 • גילויים נוספים מענייני אשמדאי: אשמדאי בקערות ההשבעה מבבל
 • בין נהר שלום לרחובות הנהר: אופיו של מפעל הפצת הקבלה בירושלים, על ספרו של יונתן מ
 • הפעם בפעמים
 • הפסיכולוגיה של הבחירה בהגותו של רב סעדיה גאון
 • השיבוץ הקלמבורי באיגרות ניחומים מליציות מפרי עטם של חכמי מרוקו: אמצעי קומי?
 • וישרוף לבו עליה: מוטיב האש במאגיית האהבה מגניזת קהיר.
 • השפעת איגרות הרמב"ם על הרלב"ג בביאור התורה.
 • להבין דבר מתוך דבר: פירושו של ר' מרדכי כומטינו למורה הנבוכים.
 • כיתוב ושכתוב: בין מקור לעיבוד ביצירתו של יהודה אלחריזי.
 • על ספרו של גיורא פוזיילוב
 • על ספרה של שרה סורור סורודי
 • פעילותו של הצב"י )הצעיר בישראל( ר' יחזקאל מאיר בן חכם רחמים אברהם
 • פרופ' מיכאל שורץ, מורי ורבי
 • קדושים בתופת: עמנואל הרומי על מתאבדי אשכנז
 • שירי בית הסוהר של טדרוס אבולעאפיה: ביוגרפיה של סוגה
 • שינויים בערך המטבע בספרות ההלכתית של חכמי מצרים במאה השש עשרה והשבע עשרה
שנת הוצאה: תשע"ג / 2013
מספר עמודים: 305
מק"ט: 3333-34
דילוג לתוכן