פעמים גיליון 134-133

פעמים גיליון 134-133

פעמים גיליון 134-133

ספרות / הגות / מאגיה

תוכן

  • הפעם בפעמים
  • כיתוב ושכתוב: בין מקור לעיבוד ביצירתו של יהודה אלחריזי.
  • השיבוץ הקלמבורי באיגרות ניחומים מליציות מפרי עטם של חכמי מרוקו: אמצעי קומי?
  • הפסיכולוגיה של הבחירה בהגותו של רב סעדיה גאון
  • השפעת איגרות הרמב"ם על הרלב"ג בביאור התורה.
  • להבין דבר מתוך דבר: פירושו של ר' מרדכי כומטינו למורה הנבוכים.
  • גילויים נוספים מענייני אשמדאי: אשמדאי בקערות ההשבעה מבבל
  • וישרוף לבו עליה: מוטיב האש במאגיית האהבה מגניזת קהיר.
  • בין נהר שלום לרחובות הנהר: אופיו של מפעל הפצת הקבלה בירושלים, על ספרו של יונתן מ
שנת הוצאה: תשע"ג / 2013
מספר עמודים: 305
מק"ט: 3333-34
דילוג לתוכן