פעמים גיליון 147-146

פעמים גיליון 147-146

פעמים גיליון 147-146

תוכן

  • האביר מסלוניקי? מספר הארות על אמאדיש די גאולא
  • בית הספר הרבני באלג'יר (1948–1961)
  • אנדרה שוראקי ושורשיו האלג'יראיים
  • הפעם בפעמים
  • כתאב אל אדרא זוטא מתרגם בל ערבי פי בלד פונא יע"א קבלה ותאוסופיה בהודו בשלהי המאה
  • מגילת איכה על חורבן יהודי אירופה לרב פנחס יוסף תאומים עיון בקינה אשכנזית על השוא
  • פרס יצחק בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן תשע"ו
  • רב יהודה ב"ר יוסף ראש כלה מחולל שינויים בקהילת קירואן
  • פולמוס דתי והמצאת היסטוריה יהודית עיון בכרוניקה על ממלכה יהודית אגדית בעמק דרעא
שנת הוצאה: תשע"ו /
מספר עמודים: 332
מק"ט: 3346-47
דילוג לתוכן