פעמים גיליון 15

פעמים גיליון 15

פעמים גיליון 15

תוכן

 • מבוא
 • המשקל, הנחץ והריתמוס בקריאת השירה העברית הספרדית
 • על ספרות הכישוף היהודית בארצות האסלאם – הערות ודוגמאות
 • על סוגי היצירה הקבלית במארוקו
 • התנועה השבתאית בתימן
 • יחסי של ר' יעקב כולי אל השבתאות
 • המשקע הקבלי ב'שופריה דיוסף' לר' יוסף אדהאן
 • מגויסים יהודים מאלג'יריה בשנות 1878-1875 – היבטים כלכליים וחברתיים
 • לתולדות ביתא ישראל (הפאלאשים) – מתוך 'החיים' של אבונא טאקלה האוואריאט
 • מנצרות הספרד ליהדות בהולנד
 • המוזיאון ההיסטורי-אתנוגראפי ליהודי גרוזיה
 • עבודות -מחקר במורשת יהדות המזרח (תשמ"ג)
 • פרסים על-שם יצחק בן-צבי לשנת תשמ"ג לד"ר יהודה ניני ולפרופסור אברהם טל
דילוג לתוכן