פעמים גיליון 152-150

פעמים גיליון 152-150

פעמים גיליון 152-150

תמוה כטקסט

תוכן

  • הפעם בפעמים
  • דיוקנאות, ארץ־ישראל והקהילות היהודיות במרוקו המסרים החזותיים בעיתון L'Avenir Ill
  • דוד ערוסי, צלם ומכשף בצנעא, בירושלים ובקהיר צילום המזרח בידי צלם מקומי
  • הפוטומונטז' האותנטי הרצל, יהודי הקווקז והצ'רקסקה
  • טרנספורמציות בטקס הנוצ'ה דה פניוס מן הרחוב אל תמונת עץ השורשים החזותי
  • ועתה אצייר לך עגולה ומשם תבין מה שצריך להבין התרשים הקבלי כציור אפיסטמי
  • הנה עין הנביא ידמה נבואה, קבלה ודימוי חזותי אצל רמח"ל
  • התפתחות כתיבת ידו של הרמב"ם
  • מי כתב את ספר משלי? יפת בן עלי על איסוף הספר ועריכתו
  • בין ירושלים לכּותאיסי סיפורים בשבחי רבנים מגאורגיה
שנת הוצאה: תשע"ז / 2018
מספר עמודים: 469
מק"ט: 3350-52
דילוג לתוכן