פעמים גיליון 152-150

פעמים גיליון 152-150

פעמים גיליון 152-150

תמוה כטקסט

תוכן

 • דיוקנאות, ארץ־ישראל והקהילות היהודיות במרוקו המסרים החזותיים בעיתון L'Avenir Ill
 • דוד ערוסי, צלם ומכשף בצנעא, בירושלים ובקהיר צילום המזרח בידי צלם מקומי
 • בין ירושלים לכּותאיסי סיפורים בשבחי רבנים מגאורגיה
 • הנה עין הנביא ידמה נבואה, קבלה ודימוי חזותי אצל רמח"ל
 • הפוטומונטז' האותנטי הרצל, יהודי הקווקז והצ'רקסקה
 • הפעם בפעמים
 • התפתחות כתיבת ידו של הרמב"ם
 • ועתה אצייר לך עגולה ומשם תבין מה שצריך להבין התרשים הקבלי כציור אפיסטמי
 • טרנספורמציות בטקס הנוצ'ה דה פניוס מן הרחוב אל תמונת עץ השורשים החזותי
 • מי כתב את ספר משלי? יפת בן עלי על איסוף הספר ועריכתו
 • צְ דקהּ כַּשִריָן וכובע ישועה בראשו משמעות כפולה של איורי לוחמים בהגדה מהספרייה
 • רישומים בקובץ ליטורגי שבתאי פרק בתולדות כתב־יד ירושלים, מכון בן־צבי 2270
 • על מותן של נשים יקרות המצבות של נשי המעמד העליון באסתאנבול היהודית במאה השמונה ע
 • צל של ערים נשמות על שירו של משה סרטל אֶבֶן אחַת שֶּשַמְתִּי מִן שְַיִשׁ מַרָמָרה
 • שבחים חסידיים עלומים בטריפולי
 • תצלום כטקסט - דבורה דוידוף, ארבעה תצלומים ותמורות באפנת הלבוש של נשות קהילת בוכר
 • תמונת מחזור
 • שכונת הבוכארים בעיני צבר ממוצא אפגני
שנת הוצאה: תשע"ז / 2018
מספר עמודים: 469
מק"ט: 3350-52
דילוג לתוכן