פעמים גיליון 154-155

פעמים גיליון 154-155

פעמים גיליון 154-155

מרחבים וגבולות

תוכן

 • הפעם בפעמים
 • בין הגטו לעיר על עירוב חצרות באיטליה במאות השבע עשרה והשמונה עשרה
 • מהאסטרולוגיה הבבלית אל השירה הארץ־ישראלית פרק בתולדות האסטרולוגיה היהודית העתיקה
 • על הקניית זיכרון היסטורי והסברה תבונית של היהדות בספר 'הכוזרי' האם הבין המלך הכו
 • יעקב אנטולי ומנחם בן זרח מקורות והשפעות
 • העבודה והמלאכה במשנת הרב בן־ציון מאיר חי עוזיאל
 • כוחא דהיתרא עדיף עיון במשנתו ההלכתית של הרב משה מלכה
 • מכתב ממכנאס בארכיון קהילת ליוורנו
 • משפחת מהודר, בני הטיפוחים של ועד העדה הספרדית דפים מפנקס הכנסות והוצאות של ועד ה
 • דברי אבא יצחק
 • נצרות קבלית בחקר היהדות
 • סיקורות - יעקב ברנאי, המראה של אירופה: פרקים בתולדות הקהילה היהודית באזמיר במאות
שנת הוצאה: תשע"ח / 2019
מספר עמודים: 325
מק"ט: 3354-55
דילוג לתוכן