פעמים גיליון 19

פעמים גיליון 19

פעמים גיליון 19

תוכן

 • ה'הללות' שבפי יהודי אַלְחוּגָרִיה ויהודי מרכז תימן
 • ברכה צפירה ותהליך השינוי במוסיקה בישראל
 • הקָצִידָה ב'שיר ידידות' – המקורות, הטקסט והמוסיקה
 • ליחס בין מילים לנעימה בפיוט המזרחי
 • יצירה ומסורת בזמרת בית-הכנסת הפורטוגאלי באמסטרדאם
 • מוסיקה של קודש ושל חול בקרב יהודי פרס
 • מבוא
 • עיונים במלוס הספרדי-ירושלמי – מפי ניסן כהן מלמד
 • מקומן של מסורות עדות ישראל בגיבוש סגנון מוסיקה ישראלי
 • מקור ועיבוד במוסיקה של עדות ישראל
 • שני עיבודים לפיוטים בנוסח ספרדי-ירושלמי
 • שינוי והמשכיות בשירת הבקשות של יהודי מארוקו – תמורות במשמעות הסימבולית של מנהג מ
דילוג לתוכן