פעמים גיליון 2

פעמים גיליון 2

פעמים גיליון 2

תוכן

 • מבוא
 • המקורות לראשית מישרת ראש-היהודים (הנגידות) במצרים
 • הרהורים בדבר אופיה של שירת-ישראל בספרד
 • השירה העברית שבתחום השפעת הערבית - בין מזרח למערב
 • חיקוי ומקור בשירתם של יהודי-תימן
 • השירה והפיוט בצפון-אפריקה - המשך וחידוש
 • תחנונים לרבי בנימין בן מישאל מכאשאן
 • השירה העברית בארצות-המזרח ובצפון-אפריקה
 • הפעילות הציונית בצפון-אפריקה עד סוף מלחמת מלחמת-העולם השנייה
 • שנאת-יהודים באלג'יריה כתולדה של מצב קולוניאלי
 • שיר השירים בפרסית יהודית
 • מילונים חדשים ללאדינו
 • המקורות לראשית מישרת ראש-היהודים (הנגידות) במצרים
דילוג לתוכן