פעמים גיליון 20

פעמים גיליון 20

פעמים גיליון 20

תוכן

  • מבוא
  • המורשה היהודית-מוסלמית
  • דיונו של ר' עובדיה ספורנו על ההשגחה
  • ר' חיים בן-עטר במשנת החסידות
  • הפרעות ביהודי תראקיה, 1934
  • ספרותם של יהודי ספרד והמזרח, צוהר לעולמם הרוחני והחברתי
דילוג לתוכן