פעמים גיליון 20

פעמים גיליון 20

פעמים גיליון 20

תוכן

  • הפרעות ביהודי תראקיה, 1934
  • המורשה היהודית-מוסלמית
  • דיונו של ר' עובדיה ספורנו על ההשגחה
  • מבוא
  • ספרותם של יהודי ספרד והמזרח, צוהר לעולמם הרוחני והחברתי
  • ר' חיים בן-עטר במשנת החסידות
  • שתדלנותו המדינית של משה מונטיפיורי למען קהילות ישראל במזרח ממרחק מאה-מאתיים שנה
דילוג לתוכן