פעמים גיליון 22

פעמים גיליון 22

פעמים גיליון 22

תוכן

 • המקומות הקדושים של יהודי אתיופיה
 • הספרות הקבלית בתימן
 • בתי-הספר של ביתָ ישראל באתיופיה
 • אנוַר שאול ז"ל – ראשון המשוררים היהודים בעיראק בשפה הערבית
 • אגרות יצחק בן-צבי על יהודי אתיופיה
 • יהודי איראן והמפעל החינוכי של 'כל ישראל חברים'
 • לחקר תולדות בית ישראל בהקשר היהודי-נוצרי באתיופיה
 • מבוא
 • עבודות מחקר במורשת יהדות המזרח (תשמ"ה)
 • פאלאשים, כאילא או ביתָ ישראל? הערות אתנוגראפיות לכינויים של עדת יהודי אתיופיה
 • פרופ' שלמה דב גויטיין ז"ל - חוקר השותפות ההיסטורית שבין היהדות לאסלאם;מפעלותיו ב
 • תאמרת עמנואל – מבשר התחייה של יהודי אתיופיה
דילוג לתוכן