פעמים גיליון 23

פעמים גיליון 23

פעמים גיליון 23

תוכן

 • מבוא
 • המורשה, חוקריה ושוחריה
 • העברית כלשון עילית של תרבות - תהליכי גיבוש ומסירה בימי-הביניים בארצות הים התיכון
 • פרקים במורשתם הקדומה של יהודי פרס
 • דקויות בניתוח הסגנון הערבי בכתבי רב סעדיה גאון ושמואל בן חפני
 • על הדרש בשרח המערבי של המקרא
 • הקווים האופייניים לערבית-היהודית המדוברת של בגדאד בתחום ההגה
 • התיאטרון היהודי בעיראק במחצית הראשונה של המאה העשרים
 • על ייסודו וראשיתו של המכון לחקר קהילות ישראל במזרח
 • המקורות לחקר יהודי מצרים ויהודי תורכיה בדורות האחרונים
 • קהילות דרום צרפת, גירוש פראג ור' יהונתן אייבשיץ
 • על ייסודו וראשיתו של המכון לחקר קהילות ישראל במזרח
דילוג לתוכן