פעמים גיליון 25

פעמים גיליון 25

פעמים גיליון 25

תוכן

  • מבוא
  • ריבוי נשים בחברה יהודית – מקורות חדשים מן הגניזה: מצב המחקר
  • קברו של משיח ישמעאל
  • משיחיות יהודית ומשיחיות מוסלמית בתימן במאה הי"ט – השפעה בין-תרבותית
  • פגישתם של גולי ארץ-ישראל עם מצרים והקהילה היהודית בה במלחמת-העולם הראשונה
  • צורפות כסף של יהודים בכורדיסתאן
  • כתבי יצחק בן-צבי על יהדות-המזרח – השלבים, התחומים, המאפיינים
  • הנוסח המנופה של היד החזקה
דילוג לתוכן