פעמים גיליון 3

פעמים גיליון 3

פעמים גיליון 3

תוכן

  • מבוא
  • יהודי לוב והסביבה הנוכרית בשלהי התקופה העות'מאנית: היבטים פוליטיים, חברתיים וכלכ
  • השלטון העות'מאני בטריפולי מנקודת ראותו של מרדכי הכהן
  • החיים הפנימיים של יהודי סוריה בשלהי התקופה העות'מאנית
  • לתולדות השבתאות ומקומה בחיי היהודים באימפריה העות'מאנית
  • דרכם בקודש – על שיטת לימוד התלמוד בקרב מגורשי ספרד
  • הספרות העממית של יהודי בבל בערבית-יהודית
  • הספרות היהודית בתוניסיה – מפעל ביבליוגראפי
  • מן הפירות של מפעל מסורות הלשון של עדות לשראל
דילוג לתוכן