פעמים גיליון 32

פעמים גיליון 32

פעמים גיליון 32

תוכן

  • ישועה בן יהודה – לדמותו של חכם קראי ירושלמי במאה הי"א
  • בין ניכור לאחווה – נישואים בין קראים לרבניים על-פי חכמי ישראל במצרים במאה העשרים
  • החכם טוביה שמחה לוי בבוויץ – אחרון חכמי קהילת הקראים במצרים
  • לוח-השנה של הקראים ומועדיהם
  • מוסיקה כגורם בליכוד הקהילה הקראית בסאן פראנציסקו
  • הספרדים ומוסדות הישוב החדשים לאחר הכיבוש הבריטי, תרע"ח/תרע"ט
  • עוד לעסקי המסחר של הרדב"ז – על-פי תעודה בלתי ידועה מן הגניזה
דילוג לתוכן