פעמים גיליון 34

פעמים גיליון 34

פעמים גיליון 34

תוכן

  • מוצא וחברה בקהילה היהודית בפֻסטאט במאה האחת-עשרה
  • לשאלת היתר החיתון עם הקראים בפסיקתם של חכמי מצרים
  • 'לה בארה' 1908-1905 – עיתונו של אברהם גאלאנטי במצרים
  • השואה בכתיבתו של אדמון ז'אבס
  • זימרת-קודש בעידן של תמורות – רפורמות מוסיקאליות בבתי-כנסת ספרדיים באוסטריה ובארצ
  • מגמות חדשות בחקר הסיפור העממי היהודי-ספרדי
  • הסופר היהודי ביוגוסלאביה והמסורת
דילוג לתוכן