פעמים גיליון 38

פעמים גיליון 38

פעמים גיליון 38

תוכן

  • אסכולת הדקדוק האנדאלוסית: תקופת הראשית
  • קשרי מגרב-משרק במאות הט' הי"א: נאמנות, מחויבות, שותפות
  • המגרב וישיבות הגאונים בבבל – בראי ספרות השאלות והתשובות (במאות הט'-הי"א)
  • 'קורא הדורות' ממראכש – תעודה חדשה לתולדות מגורשי ספרד במארוקו
  • 'על דבר המוכסין אשר במצרים' – יהודים בעסקי החכירות של מצרים העות'מאנית
  • דת, מסחר והניידות של יהודי מארוקו
  • העלייה מצפון-אפריקה לאחר כיבוש אלג'יריה בידי צרפת
  • בתים לעולי תימן בארץ-ישראל בשנת תרע"ג
  • 'מנחת יהודה' לר' יהודה בן עטר – נוסחים ועיונים
דילוג לתוכן