פעמים גיליון 42

פעמים גיליון 42

פעמים גיליון 42

תוכן

  • המרות דת והתאסלמות בימי-הביניים: מה בין יהודים לנוצרים?
  • לזהותם היהודית של אנוסים – עיון בהשתמדות בתקופת האלמוחדון
  • יחסו של הרמב"ם אל האסלאם
  • על אינטלקטואלים יהודים מומרים בימי-הביניים המוקדמים תחת שלטון האסלאם
  • המרת דת ומומרים במצרים בימי-הביניים
  • מומר בשרות חכמי-אסלאם עות'מאנים בחיבור פולמוסי מהמאה הט"ו-הט"ז
  • התאסלמות בקרב יהודי תימן תחת השלטון הזיידי – עמדות ההלכה הזיידית, השלטון האמאמי
  • קורות אנוסי משהד לפי יעקב דילמאניאן
  • המרות דת בקרב יהודי עיראק בעת החדשה
דילוג לתוכן