פעמים גיליון 45

פעמים גיליון 45

פעמים גיליון 45

תוכן

  • יהודים, נוצרים ומוסלמים סביב הים התיכון
  • ויכוחי אמונה בנמלי הים התיכון
  • כפריים מוסלמים בארץ-ישראל הפראנקית: גודל משפחה ושמות פרטיים
  • על שני סיפורים מקבילית ב'ספר יוסיפון' העברי ובנסחיו בערבית
  • בין משפט עברי למשפט מוסלמי: זכות המצרנות של בני דתות שונות המעורבים בעיסקת מקרקע
  • ההלכה כעדות לחיי המין אצל היהודים שבארצות האסלאם בימי-הביניים: כיסוי הפנים ונישו
  • נישואי בוסר בחברה היהודית בימי-הביניים עד המאה השלוש-עשרה
  • חיים וחברה בקהילת ארטה במאה השש-עשרה
דילוג לתוכן