פעמים גיליון 48

פעמים גיליון 48

פעמים גיליון 48

תוכן

  • עשרת השבטים ומלכות פרסטר ג'והן – שמועות וחיפושים לפני גירוש ספרד ואחריו
  • יהודים ואנוסים בחבלי סוריא ואלמאזאן – יציאה ושיבה
  • ראשית השתלבותם של יהודים ספרדם בקושטא במערכת המסחר של הבריטים
  • הקהלים באיזמיר במאה השבע-עשרה
  • נתיבה של היהודת הספרדית המערבית אל המודרנה
  • לדמותה של הקהילה היהודית באמסטרדאם במאה השבע-עשרה
דילוג לתוכן