פעמים גיליון 49

פעמים גיליון 49

פעמים גיליון 49

תוכן

  • לחקר החוגים הפילוסופיים בספרד ובפרובאנס לפני הגירוש
  • קינה לא ידועה על גירוש ספרד
  • ראשון פרשני הירושלמי – קווים לדמותו ולפועלו של ר' שלמה סיריליו, ממגורשי ספרד
  • היסודות הספרדיים בשירת ר' ישראל נג'ארה
  • על הרקע הספרדי והאנוסי של פילוסופיית שפינוזה
  • סיפור שבתי צבי מאת מומר ספרדי באיטליה במאה הי"ז
  • הרצף התרבותי של גולי ספרד – המקרה של דוד דה יצחק כהן נשיא
  • חדירת מפעלו הספרותי-הלכתי של ר' יוסף קארו לתימן
  • 'הדת ועץ הדעת' – פולמוס 'משכילי' ברומאן פולקלורי מחיי היישוב הספרדי הישן בירושלי
דילוג לתוכן