פעמים גיליון 5

פעמים גיליון 5

פעמים גיליון 5

תוכן

  • מבוא
  • הסחר הבין-לאומי והיהודים בתימן במאות 19-15
  • יצחק אורוביו די קאסטרו – דרכו של אנוס מן המצרות ליהודת
  • 'היהדות האקוסטית' ו'היהדות המתקדמת' – יהודי צפון-אפריקה בעיתונות היהודית בגרמניה
  • תגובות היהודים בארצות המזרח על המדיניות האנטישמית בגרמניה – פברואר 1933 – אפריל
  • קריאה פולחנית של ספר הזוהר
  • עליית יהודים לארץ-ישראל מכורדיסתאן הפרסית ומתורכיה המזרחית לאחר מלחמת-העולם הראש
  • תלמודם של בני -ספרד
דילוג לתוכן