פעמים גיליון 50

פעמים גיליון 50

פעמים גיליון 50

תוכן

  • סוגי לשון וספרות ביהדות הספרדית
  • המודלים האיקונוגראפיים של ההגדות המאוירות מספרד
  • ניסיון לשיחזור עיצובם של רימוני מגדל ממארוקו על-פי דגמים מספרד
  • 'המנגינות העתיקות' – לקדמות המוסיקה בליטורגיה היהודית-ספרדית
  • סדר ומספר בשירה שבעל-פה של יהודי ספרד
  • כיוונים חדשים בחקר הקבלה
דילוג לתוכן