פעמים גיליון 51

פעמים גיליון 51

פעמים גיליון 51

תוכן

  • 'ואני אנה אוליך את חרפתי' – הבאלאדה הספרדית-יהודית על אונס דינה
  • 'הפוליטיקה' לאריסטו במחשבה היהודית בימי-הביניים ובתקופת הרנסאנס
  • 'הסימן היהודי' בפורטוגאל
  • על ראשית יהודי פורטוגאל באמסטרדאם – עובדות ומעשיות
  • נישואי-חוץ ויחסי עדות: קהילת רומא במאה הט"ז
  • היהודים אשר במצרים שולחניים ובעלי סחורה ומשא ומתן' – פעילותו המסחרית של אברהם קו
  • הקהילה היהודית בסאנט יוסטאסיוס
דילוג לתוכן