פעמים גיליון 52

פעמים גיליון 52

פעמים גיליון 52

תוכן

  • ספריותיהם של יהודי איטליה בין ימי-הביניים לעת החדשה
  • מ'גניזת איטליה' – שרידים מפירוש ר' יוסף קרא לתורה
  • עיצוב של פרשה מן המדרש בידי מדפיסי קושטא בשנת רע"ב
  • ספרים, כתבי-יד ודפוס עברי בפאס
  • ספרים מקוצ'ין
  • ספרות ועיתונות בערבית-יהודית של יהודי בבל בדפוסי הודו
  • הדפוס היהודי בבלגראד 1905-1837
דילוג לתוכן