פעמים גיליון 53

פעמים גיליון 53

פעמים גיליון 53

תוכן

  • המשורר רבי יהודה הלוי בעולמה של הספרות העברית החדשה
  • המורשת הלשונית העברית של קהילות ספרד – פרקים אחדים
  • אל המחר דרך יום אתמול – על 'אלה מסעי רבי יהודה הלוי' ליהודה בורלא
  • חנינת-אללה – נוסח יהודי תימני של סיפור סינדרלה ומקבילותיו
  • חיבורים זנוחים של בעל 'ספר כף הקטורת'
  • תמורות בשיח ובלשון הערבית של יהודי צפון-אפריקה בסוף המאה הי"ט
דילוג לתוכן