פעמים גיליון 54

פעמים גיליון 54

פעמים גיליון 54

תוכן

  • בין יהושע הלורקי לשלמה הלוי – לבחינת הגורמים להמרת הדת בקרב יהודים בספרד במאה הי
  • אברהם הפרנס בן מבשר – דמותו של פרנס לאור כתבי הגניזה
  • יצירתו הפרשנית וההגותית של רסג: מפעלו של מנהיג
  • מפעלו ההלכתי של רב סעדיה גאון
  • סעדיה גאון – בלשן מחדש
  • מקומו של רב סעדיה גאון בתולדות השירה העברית
  • רב סעדיה גאון והשירה הערבית – תרבות הגותית ושירה הגותית
  • תעודות מהגניזה על בני קאשטרו במצרים במאות הט"ז-הי"ז
דילוג לתוכן