פעמים גיליון 57

פעמים גיליון 57

פעמים גיליון 57

תוכן

  • הפולמוס היהודי-נוצרי ומקורותיו בארצות האסלאם
  • 'השפעה ספרדית' באשכנז בסוף ימי-הביניים ובראשית העת החדשה
  • התאסלמות בקהילות העות'מאניות והתנצרות באיטליה ובגרמניה במאות הט"ז והי"ז
  • גירוש ספרד באספקלריה של ספרות ההשכלה
  • השפעות מאיטליה ומצרפת על עיצוב תיקי ספר-תורה בלוב ובתוניסיה
  • על דמותה הרב-עדתית של החברה היהודית בירושלים במאה הי"ט
  • העיתונות היהודית במארוקו
דילוג לתוכן