פעמים גיליון 58

פעמים גיליון 58

פעמים גיליון 58

תוכן

  • מסע בחבש לגילוי הפלשים – הקדמה והערות: סטיבן קפלן
  • הקשרים של יהודי אתיופיה עם המלך תיוודרוס
  • פועלו החינוכי של יעקב פיטלוביץ באתיופיה (1924-1904)
  • בית-הספר לילדי הפלשים באתיופיה עם פלישת איטליה
  • בין אתניות לדתיות – הבטים פנים-קבוצתיים של המרות דת בקרב ביתא ישראל באתיופיה
  • השימוש באילנות יוחסין בקרב ביתא ישראל – לדמותו של גיבור היסטורי בספרות ובמסורות
  • קטעים ומילים שאינם בלשון געז בתפילות ביתא ישראל
  • על התמורות בחקר יהדות אתיופיה
דילוג לתוכן