פעמים גיליון 6

פעמים גיליון 6

פעמים גיליון 6

תוכן

  • מבוא
  • היהודים באיראן במאות ט"ז-י"ח
  • רדיפות ושמדות בתולדות יהודי איראן במאה הי"ז
  • עדויות ותעודות לתולדות יהודי משהד
  • קהילת אצפהאן משוועת לעזרה מכי"ח
  • 'לשון קדר'
  • ר' אהרון פרץ
  • עיטורים על 'ושננתם לבניך'
דילוג לתוכן