פעמים גיליון 61

פעמים גיליון 61

פעמים גיליון 61

תוכן

  • הסכם חֻדַיְבִּיָה וכיבוש חַ'יְבַּר היהודית
  • ה'תחבולה' כאמצעי לפתיחת הלימוד באלוהיות אצל הרמב"ם ואבן רשד
  • יחסו של אבן חזם אל היהודים
  • יחסי יהודים-מוסלמים בכתבי ר' אליהו קפשאלי
  • עוד על הפולמוס היהודי-נוצרי ומקורותיו המוסלמיים
  • פלקירה על הרמב"ם ואבן רשד
  • ראשית האסלאם באספקלריה יהודית: סיפורו של יוסף סמברי בעל 'ספר דברי יוסף'
  • קהילת יהודי חלב במאות הי"א-י"ג – בין אחדות לייחוד
  • על מקום היהדות והיהודים בספרות הדתית של השיעה הקדומה
דילוג לתוכן