פעמים גיליון 65

פעמים גיליון 65

פעמים גיליון 65

תוכן

  • המשיחיות השבתאית בתימן – הערות אחדות
  • ידיעות על יהודי תימן בחיבורים ערביים מתימן (ב)
  • הרצל ותכנית גלזר למדינה יהודית בתימן
  • חכמי תימן שגרמו לשינוי מנהגים עתיקים – כבודו של ספר תורה
  • הגבהת ספר התורה בתימן
  • ענייני אישות בערכאות של גויים בתימן
  • מקורות איטלקיים לתולדות היהודים בשאלוניקי בתקופת השואה
  • מבט לעתיד – חקר הספרות והלשון הספרדית-יהודית
דילוג לתוכן