פעמים גיליון 69

פעמים גיליון 69

פעמים גיליון 69

תוכן

  • קורות היהודים והאנוסים בפורטוגל לאחר הגירוש הכללי מספרד
  • דמויות וסטריאוטיפים של יהודים בספרות הפורטוגאלית של המאות הט"ז-י"ז
  • דונה אולליה טמרית סאנצ'ז, 'הקורבן הראשון' של האינקוויזיציה בסיציליה – פרשת הגירת
  • למי צייר עמנואל דה ויטה את שלוש תמונותיו על בית הכנסת הספרדי באמשטרדם
  • מבאיון לשודק ומשודוק לבאיון – על מחזורים וגלגוליהם
  • הקהילה הספרדית בווינה
  • גירוש ספרד ופורטוגאל בספרות יידיש
  • המדינה הספרדית והיהודים במאה העשרים
דילוג לתוכן