פעמים גיליון 7

פעמים גיליון 7

פעמים גיליון 7

תוכן

  • מבוא
  • עלייתה ושקיעתה של קהילת קאהיר
  • מראות מבתי כנסת בקאהיר
  • הטראנספורמציה של הסיפור התלמודי ב'מעם לועז'
  • הרומאנסה של היהודים הספרדים מתורכיה ומארצות הבאלקאן
  • הדמות והעיר: סיפורים הומוריסטיים יהודיים-ספרדיים
  • קיצתית חנה: סיפור חנה ושבעת בניה בארמית שבפי יהודי כורדיסטאן
  • 'צדקה תציל ממוות' בסיפורת העממית של יהודי-המזרח
  • ספונות' בסדרה חדשה
דילוג לתוכן