פעמים גיליון 70

פעמים גיליון 70

פעמים גיליון 70

תוכן

  • היהודים והמדינה במצרים העות'מאנית
  • אוצר המלים השאולות מלאדינו בשולחן ערוך
  • טהרה, טומאה וגניזה של ספרים – בין אסלאם ליהדות
  • טכניקות טראנס בקבלת ירושלים
  • יסודות עתיקים של מנהג תימן בהבראת האבל
  • ר' יעקב אברהם יונה – משורר העתים של שאלוניקי
דילוג לתוכן