פעמים גיליון 75

פעמים גיליון 75

פעמים גיליון 75

תוכן

  • הפולמוס היהודי האנטי-נוצרי לדורותיו
  • העלייה על המוקד של נוצרים חדשים בעיני בני "האומה הפורטוגלית"
  • המשיחיות בתימן: ביטוי מיוחד לאידאולוגיה עתיקה
  • ה"מוסד" והדו-קיום המוסלמי-יהודי באלג'יריה הקולוניאלית
  • גירוש ספרד ויצירתם הספרותית של המגורשים
  • מות קדושים והקרבה עצמית באסלאם הקלאסי
  • קידוש השם במאות הי"א והי"ב: בין אשכנז לארצות האסלאם
  • פרק חשוב במחשבת ישראל בתימן
  • תרגום עברי של הקוראן מן המאה הי"ז
דילוג לתוכן