פעמים גיליון 76

פעמים גיליון 76

פעמים גיליון 76

תוכן

  • היהודים הפורטוגלים של ברבדוס
  • מקומה של הקהילה הספרדית ביישוב היהודי באמריקה הלטינית – הדוגמאות של האואנה ובואנ
  • עולמם הדתי של המתייהדים במכסיקו במאה הי"ז
  • צאצאי האנוסים בניו מכסיקו ותופעות מורשם: עיון מתודולוגי
  • תהליך ההתארגנות של קהילות אנוסים בספרד החדשה במאה הט"ז
  • תעודות חדשות למעמדו של הרב יחיא יצחק הלוי כמנהיג יהדות תימן
דילוג לתוכן