פעמים גיליון 8

פעמים גיליון 8

פעמים גיליון 8

תוכן

 • מבוא
 • מבוא
 • אדריכלות בתי-הכנסת באיטליה - הבטים אמנותיים והיסטוריים
 • הפרעות ביהודי בגדאד - חג השבועות תש"א (1-2 ביוני 1941)
 • ה'פרהוד' בכתבים בערבית מאת מדינאים ומחברים עיראקיים
 • דו"ח ועדת-החקירה מטעם ממשלת עיראק על מאורעות 1-2 ביוני 1941
 • תעודות על הפרעות בבגדאד ועל תגובת הישוב בארץ-ישראל
 • המחתרת החלוצית בעיראק
 • יחיאל קטן - משורר מיוגוסלאביה שנספה בשואה
 • לתולדות יהודי יוגוסלאביה
 • עבודות מחקר במורשת יהדות המזרח (תשמ"א)
דילוג לתוכן