פעמים גיליון 80

פעמים גיליון 80

פעמים גיליון 80

תוכן

  • חקר הקשרים בין קהילות ישראל במזרח ובמערב – אתגרים ויעדים
  • חקר הקשרים בין קהילות ישראל במזרח ובמערב – אתגרים ויעדים
  • מאנדלוסיה לאירופה: יחסם של חכמי אשכנז וצרפת במאות הי"ב-הי"ג אל ספרי ההלכה של הרי
  • אמונה ושררה במאבק על היהדות הרבנית בוונציה בתקופת הבארוק
  • עיר התורה והלימוד: סלוניקי כמרכז תורה במאות הט"ז-הי"ז
  • "גזע" כהיבט של המפגש ההיסטורי בין יהודי אתיופיה ויהדות העולם
  • ממרוקו לסודאן: הרב שלמה מלכה – מנהיג בעתות תמורה
  • "הצלת יהדות מאראקא לתורה": הוצאת תלמידים ממרוקו לישיבות ליטאיות אחר השואה
  • יהודי חלב בבואנוס איירס (1060-1920): מנהיגותם וזהותם הדתית
  • מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים
דילוג לתוכן