פעמים גיליון 80

פעמים גיליון 80

פעמים גיליון 80

תוכן

 • אמונה ושררה במאבק על היהדות הרבנית בוונציה בתקופת הבארוק
 • "גזע" כהיבט של המפגש ההיסטורי בין יהודי אתיופיה ויהדות העולם
 • "הצלת יהדות מאראקא לתורה": הוצאת תלמידים ממרוקו לישיבות ליטאיות אחר השואה
 • חקר הקשרים בין קהילות ישראל במזרח ובמערב – אתגרים ויעדים
 • חקר הקשרים בין קהילות ישראל במזרח ובמערב – אתגרים ויעדים
 • יהודי חלב בבואנוס איירס (1060-1920): מנהיגותם וזהותם הדתית
 • מאנדלוסיה לאירופה: יחסם של חכמי אשכנז וצרפת במאות הי"ב-הי"ג אל ספרי ההלכה של הרי
 • מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים
 • עיר התורה והלימוד: סלוניקי כמרכז תורה במאות הט"ז-הי"ז
 • ממרוקו לסודאן: הרב שלמה מלכה – מנהיג בעתות תמורה
 • עקבות ספרות מגורשי ספרד ביצירת יהודי פולין במאה הט"ז
דילוג לתוכן