פעמים גיליון 86 – 87

פעמים גיליון 86 – 87

פעמים גיליון 86 – 87

תוכן

  • היצירה ההלכתית של חכמי בבל (עיראק) בעת החדשה
  • הספרות הרבנית בתימן מן המחצית הראשונה של המאה הי"ח ועד ימינו
  • היצירה התורנית בסוריה ולבנון בשנים 1950-1750
  • ספרות ההלכה בתורכיה, יוון והבלקנים בשנים 1900-1750
  • היצירה ההלכתית והתורנית במצרים במאתיים השנים האחרונות
  • הספרות הרבנית בצפון אפריקה במאתיים וחמישים השנים האחרונות
  • הספרות הרבנית בצפון אפריקה – 1948-1700: לוב, תוניסיה, אלג'יריה ומרוקו
  • יצירה וסוגיה בספרות ההלכה באיטליה בעת החדשה
דילוג לתוכן