פעמים גיליון 9

פעמים גיליון 9

פעמים גיליון 9

תוכן

  • יהודים ולא-יהודים במצרים ובסוריה במאה התשע-עשרה
  • החינוך בקרב היהודים ההרריים
  • בית-הספר היהודי בגרוזיה הסובייטית
  • יחסם של יהודי איראן להשכלה מודרנית
  • החינוך היהודי באפגאניסתאן
  • החינוך היהודי במארוקו
  • עיון בפיוטי ר' יעקב אבן-צור
  • ארכיון לשכת המסחר במארסיי – מקור לתולדות קהילות ישראל בלבאנט ובצפון-אפריקה
  • קיצתית חנה בארמית תורגמה מערבית-יהודית בגדאדית
  • האינקוויזיציה בונציה בשנות 1560-1548
דילוג לתוכן