פעמים גיליון 90

פעמים גיליון 90

פעמים גיליון 90

תוכן

  • אליהו בן ברוך ירושלמי והוויכוח הקראי על השחיטה במאה הי"ז
  • אברהם פירקוביץ' וגניזות קהיר – בעקבות עיון בארכיונו האישי
  • ה"תַמְיִיז" (תיאור הבחינה) בתפיסתו התחבירית שלה מדקדק הקראי אבו אלפרג' הרון
  • מילים עבריות ושפת סתרים של צורפים קראים בפי יהודים ולא-יהודים במצרים המודרנית
  • אוסף חדש במכון בן-צבי של מסמכים קראיים ממרח אירופה
  • השירה העברית במרוקו
  • ספרים סיקורות
דילוג לתוכן