פעמים גיליון 91

פעמים גיליון 91

פעמים גיליון 91

תוכן

  • על זמנו של המבשר המשיחי הראשון הידוע מתימן
  • לחקר המוסיקה הליטורגית של יהודי אלג'יריה
  • "הוועד היהודי האלג'יראי למחקרים חברתיים" מול האנטישמיות באלג'יריה (1936-1939) עי
  • זהות ותולדות - מורשתו התרבותית של הרב יהודה לאון אשכנזי ("מניטו")
  • מהפכנות ושמרנות - עמדתו של הרב שלמה מלכה בשאלת מקומן של הנשים בחברה היהודית בסוד
  • בין הנילוס הכחול לנילוס הלבן - קהילת סודאן בין שני להגיה
  • לפרשנות האגדה התלמודית בביזנטיון - המבוא והחתימה לספר "אמציהו" לרבי שמריה בין אל
  • יהודי ספרד ערב הגירוש - מילה או פריחה
דילוג לתוכן