פעמים גיליון 91

פעמים גיליון 91

פעמים גיליון 91

תוכן

 • בין הנילוס הכחול לנילוס הלבן - קהילת סודאן בין שני להגיה
 • "הוועד היהודי האלג'יראי למחקרים חברתיים" מול האנטישמיות באלג'יריה (1936-1939) עי
 • יהודי ספרד ערב הגירוש - מילה או פריחה
 • זהות ותולדות - מורשתו התרבותית של הרב יהודה לאון אשכנזי ("מניטו")
 • מהפכנות ושמרנות - עמדתו של הרב שלמה מלכה בשאלת מקומן של הנשים בחברה היהודית בסוד
 • לחקר המוסיקה הליטורגית של יהודי אלג'יריה
 • לפרשנות האגדה התלמודית בביזנטיון - המבוא והחתימה לספר "אמציהו" לרבי שמריה בין אל
 • על זמנו של המבשר המשיחי הראשון הידוע מתימן
 • פעילותם של מוסיקאים יהודים במוסיקה הקלסית האלג'ירית ובסוגות שהסתעפו ממנה
 • פועלו הספרותי של רבי יצחק מרעלי ותכניתו לכינוס השירה והפיוט באלג'יריה
 • רבי נתן ברבי מאיר מורו של הרמב"ן - השפעתה של תורת פרובנס בגירונה
 • על יצירתו של רבי רפאל גירדוגו
 • פרס יצחק בךצבי לחקר קהילות ישראל במזרח לשנת תשס״ב
 • שרה (סורור) סורודי חוקרת יהודי איראן וספרותם העממית
דילוג לתוכן