פעמים גיליון 93

פעמים גיליון 93

פעמים גיליון 93

תוכן

  • כיוונים בחקר יהדות המזרח
  • בחינות בחקר לשונות היהודים וספרויותיהם
  • מן הכתב אל הפה – גלגולה של ספרות קאנונית בפתגמים
  • הערות על המחקר הסוציו-דמוגרפי של "קהילות ישראל במזרח"
  • המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח - מרעיון למוסד שיחה עם נסים יושע
  • בעקבות "המלחין היהודי הדגול" עיון מחודש בדמותו וביצירותיו של סאלאמונה רוסי
  • ספרים - סיקורות
דילוג לתוכן