פעמים גיליון 94 – 95

פעמים גיליון 94 – 95

פעמים גיליון 94 – 95

תוכן

  • ההיסטוריוגרפיה הישראלית והבעיה העדתית
  • לא לשאול כל שאלות – גרשם שלום וחקר המיסטיקה היהודית בת ימינו
  • חקר יהדות המזרח – מעמד הישגים ויעדים
  • המרכז לשילוב מורשת יהדות ספרד והמזרח כסוכן חברתי בישראל – נקודת מבט סוציולוגית
  • בארמון בברצלונה ובשוק במיורקה – לקראת טיפולוגיה חדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים
  • הסמבטיון ועשרת השבטים בספרד פחד יצחק לרבי יצחק למפרונטי
  • מקור חדש על יהודי מווינה בחצרו של מלך אתיופיה
  • ייסורי עלייה לארץ ישראל באיגרת תימנית
  • הפזורה היהודית-המצרית קריאת תיגר על הנרטיב הלאומי
  • ספרים - סיקורת
דילוג לתוכן