פעמים גיליון 97

פעמים גיליון 97

פעמים גיליון 97

תוכן

  • מורשתם הספרותית של צאצאי הרמב"ם
  • עיונים בסוגיית הבריאה בהגות היהודית בביזנטיון בשלהי ימי הביניים
  • לימוד, כתיבה והדפסת ספרים בפילוסופיה במאה הט"ז
  • בין ארצות הברית לאמריקה הלטינית – על הקהילה הספרדית של יוצאי קובה במיאמי
  • חקר הפילוסופיה היהודית בימי הביניים - ספרים חדשים
  • ספרים סיקורות
דילוג לתוכן