העלאווים: פולחן ואמונה בכת הנוציירית המסתורית

העלאווים: פולחן ואמונה בכת הנוציירית המסתורית

הדת הנֻצַיְרִית (עַלַוִית) היא דת סינקרטיסטית בעלת זיקה אמיצה לאסלאם השיעי. נעסוק בשלבי התהוותה של הדת ונציג את עיקרי האמונה והפולחן של מאמיניה.

דילוג לתוכן