קיצור סדר האצילות

קיצור סדר האצילות

קיצור סדר האצילות

מאת ר' חיים ויטל
אביב"י יוסף

תקציר הספר

בשנת ש"ע (1610) העתיק ר' מנחם די לונזאנו, מגדולי הרבנים והמקובלים, קובץ של דרושים בקבלת האר"י. ארבע מאות שנה היה הקובץ טמון באוסף פרטי, ורק בתחילת תש"ע הוא הוצא ונתגלה לציבור.
במרכז הקובץ נעתק חיבור לא נודע של ר' חיים ויטל. ר' מ.ד. לונזאנו קרא לו בשם 'מהדורא בתרא בדרוש אדם קדמאה'', לומר כי הוא המהדורה האחרונה של דרוש אדם קדמון. זהו העותק היחיד השלם של החיבור, וממנו נודע לראשונה כי ר' ח. ויטל הוא מחברו.
החיבור מסכם בקצרה את יסודה של קבלת האר"י – מהלך האצלת הספירות והשתלשלות העולמות. בחיבור זה סיכם ר' ח. ויטל את כל אשר כתב בשמונת השערים של ספר עץ החיים על סדר האצילות, ומשום כך הוא נקרא כאן בשם 'קיצור סדר האצילות'.
לפנינו מונחת מהדורה שלמה של קיצור סדר האצילות – העתקה מדוייקת של נוסח החיבור שכתב ר' חיים ויטל עם השגותיו והערותיו של ר'  מנחם די לונזאנו. בשולי החיבור רשם המהדיר ציוני מקורות וציוני מקבילות לשמונה שערים.
בראש המהדורה הוסיף המהדיר הקדמה מפורטת המתארת את מקומו של החיבור ואת חידושיו, את דרך העתקתו בידי ר' מנחם ד' לונזאנו ואת ההשגות וההערות שהוא הוסיף בגיליונותיו של כתב היד.

 

שנת הוצאה: תש"ע / 2010
מספר עמודים: 360
מק"ט:
דילוג לתוכן