קתדרה גיליון 1

קתדרה גיליון 1

קתדרה גיליון 1

תוכן

 • מבוא
 • על המחקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות
 • הקנאים בסוף תקופת בית שני כבעיה היסטוריוגראפית
 • בעיית ההיסטוריוגראפיה של מלחמת העצמאות
 • על המקורות הערבים לחקר מלחמת העצמאות
 • איגרת הרב משה יהושע זעליג הכהן משנת תרי"ג על אודות עלייתו ארצה
 • ההיסטוריוגראפיה הממלוכית ותרומתה לתולדות ארץ ישראל
 • הסג'ל של בתי-הדין השרעיים ביפו ובנצרת כמקור להיסטוריה פוליטית וחברתית של ארץ-ישר
 • מקורות היסטוריים על ארץ-ישראל בתקופת השלטון העות'מאני בארכיונים באוסטריה ובגרמני
 • ארכיון עריית תל -אביב-יפו כמקור לשלהי השלטון העות'מאני בארץ ישראל
 • ארכיון ועד העדה הספרדית בירושלים כמקור לתולדות הישוב היהודי בארץ ישראל תחת השלטו
 • גנזך המדינה כמקור לתולדות ארץ ישראל בתקופת השלטון העות'מאני
דילוג לתוכן